Dél-békési templomok nyomában

A helyi közösségek egyik összefogó ereje a hit, illetve a hely, ahol ezt együtt gyakorolni lehet. Az elmúlt évszázadokban még inkább így volt ez, hiszen az adott közösségek megmaradásának záloga a templom volt.

Bár Magyarország túlnyomó része a római katolikus vallást gyakorolja, ez a régió speciálisnak mondható, hiszen a protestáns egyházak is jelentős súllyal vannak jelen, gondolunk csak az Orosházát alapító evangélikusokra, vagy a Reformátuskovácsházát alapító Kálvin-követőkre.

Természetesen akad látnivaló azok számára is, akik a katolikus templomokra kíváncsiak, hiszen minden településen találunk ilyet, különösen szép és építészetileg is jelentős például az orosházi, a csanádapácai vagy a mezőhegyesi katolikus templom.

A térség legnagyobb evangélikus temploma Orosházán található, mely egyébként a város egyetlen műemlék épületének számít. A város központjában található templomot 1786-ban építették, majd 1830-ban nyerte el jelenlegi formáját.

Ugyancsak megtekintésre érdemes a tótkomlósi, a pusztaföldvári, a mezőhegyesi és a nagybánhegyesi evangélikus templom.

A már említett orosházi, csanádapácai és mezőhegyesi katolikus templomok mellett ajánljuk az almáskamarási, békéssámsoni, dombegyházi, dombiratosi, gádorosi, pusztaföldvári, kevermesi, mezőkovácsházi, battonyai, kaszaperi, végegyházi, tótkomlósi római katolikus templomok megtekintését.

Bár reformátusok kisebb számban élnek Dél-Békésben, mint az ország más területein, azért hitéletük aktív és építészeti értelemben is maradandót alkottak. Ha református templomi túrára készülünk, kezdjük mindenképpen a Mezőkovácsházához tartozó Reformátuskovácsházán. Innen több irányba kanyarodhatunk, de semmiképpen ne hagyjuk ki Békéssámson, Mezőhegyes, Battonya református templomait.

Kapcsolódó ajánlatok

Nagybánhegyes - Evangélikus templom, főtér Evangélikus templom, főtér Nagybánhegyes A nagybánhegyesi szlovák telepesek révén a községben az evangélikus gyülekezet rendelkezett először saját templommal. Vallás
Tótkomlós - Evangélikus templom Evangélikus templom Tótkomlós A tótkomlósi evangélikus templom 1795 óta szolgálja a főként szlovák Luther-követők lelki életét. Vallás
Mezőhegyes - Evangélikus templom Evangélikus templom Mezőhegyes A település legfiatalabb temploma még hetven esztendős sincs, bár az evangélikus gyülekezet ennél jóval régebben működik a városban. Vallás
Pusztaföldvár - Evangélikus templom Evangélikus templom Pusztaföldvár 1913 óta van templomuk a pusztaföldvári evangélikusoknak. Vallás
Orosháza - Evangélikus templom Evangélikus templom Orosháza 1786 óta áll az orosházi evangélikus templom, melyet 1830-as években bővítettek és így nyerte el jelenlegi formáját. Vallás
Végegyháza - Szent István király római katolikus_templom Szent István király római katolikus templom Végegyháza Szent István királyról nevezte el templomát Végegyháza katolikus közössége, miután 1914-ben végre felszentelték Isten házát. Vallás
Békéssámson - Sarlós Boldogasszony római katolikus templom Sarlós Boldogasszony római katolikus templom Békéssámson A békéssámsoniak közel ötven százaléka katolikus a legutóbbi népszámlálás adatai szerint, így hitéletük is aktívnak mondható. Vallás
Csanádapáca - Római katolikus templom Római katolikus templom Csanádapáca A környező települések templomai között az egyik legnagyobb a csanádapácai katolikus templom. Vallás
Kaszaper - Római-katolikus templom Római-katolikus templom Kaszaper Kaszaper katolikus temploma 1925-ben épült meg, mint kápolna, majd ezt bővítették 1949-ben. Vallás
Mezőhegyes - Szent György-templom (római katolikus) Szent György-templom (római katolikus) Mezőhegyes 1846-ban szentelték fel Mezőhegyes katolikus templomát, mely ötven évig a település egyetlen temploma volt. Vallás
Mezőkovácsháza - Boldogságos Szűz római katolikus templom Boldogságos Szűz római katolikus templom Mezőkovácsháza 1879-ben épült a mezőkovácsházi katolikus templom, de már a század elején gyakorolták hitüket az itt élők. Vallás
Orosháza - Katolikus templom Katolikus templom Orosháza Orosházán a katolikus telepesek 1782-ben építették meg első templomukat. Vallás
Pusztaföldvár - Római katolikus templom Római katolikus templom Pusztaföldvár A Magyarok Nagyasszonya névre keresztelték Pusztaföldvár 1907-ben épült katolikus templomát. Vallás
Tótkomlós - Római katolikus templom Római Katolikus templom Tótkomlós Viszonylag későn, a XX. század elején önállósodtak a tótkomlósi katolikusok. Vallás
Almáskamarás - Római katólikus Szent Vendel templom Római katolikus (Szent Vendel-) templom Almáskamarás 1865-ben épült meg az almáskamarási római templom, mely egy ideig a nagykamarási hívők lelki gondozását is ellátta. Vallás
Battonya - Szentháromság római katolikus plébániatemplom Szentháromság római katolikus plébániatemplom Battonya 1810-ig a battonyai katolikus közösség a szomszédos Tornyához (ma Románia) tartozott. Vallás
Dombegyház - Római Katolikus Templom Római katolikus templom Dombegyház A többségében katolikusok lakta Dombegyház jelenlegi temploma 1885-ben épült. Vallás
Dombiratos - Szent Anna katolikus templom Szent Anna katolikus templom Dombiratos A megye egyik legkisebb faluja, a mindössze félszáz lelkes Dombiratos jelenleg nem rendelkezik saját katolikus pappal. Vallás
Gádoros - Kisboldogasszony Római Katolikus Templom Kisboldogasszony Római Katolikus Templom Gádoros Az egykori Bánomfalva, a mai Gádoros katolikus temploma 1891-ben épült, melyet 114 évvel később modernizáltak. Vallás
Kevermes - Római-katolikus templom Római-katolikus templom Kevermes A kevermesieknek nem volt szerencséjük első templomukkal, ugyanis az néhány évvel építése után összedőlt, ám a helyére újat építettek. Vallás
Battonya - Református templom Református templom Battonya Battonyán 1883 óta áll a református gyülekezet eklektikus temploma. Vallás
Mezőhegyes - Református templom Református templom Mezőhegyes Mezőhegyesen valamivel több, mint száz éve épült meg a református templom, ám Kálvin követőinek hitélete ennél korábbra tekint vissza. Vallás
Mezőkovácsháza - Református templom Református templom Mezőkovácsháza Reformátuskovácsháza története egyben a helyi református egyház története is, hiszen Kálvin követői alapították az egykor önálló települést. Vallás
Békéssámson - A békéssámsoni református gyülekezet temploma A békéssámsoni református gyülekezet temploma Békéssámson Békéssámson múltjának egyik ékessége a helyi református közösség temploma, melyet 1872-ben építettek meg. Vallás

Hasznos volt a cikk? Ossza meg másokkal is!